Cập nhật tình hình Covid-19

Bộ Tài chính gỡ vướng mắc khi mua sắm phục vụ phòng, chống dịch

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9754/BTC-HCSN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Giường bệnh, trang thiết bị y tế tại trung tâm. (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 9754/BTC-HCSN gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Bộ Tài chính, việc mua hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 Luật Đấu thầu (đấu thầu rộng rãi; đấu thầu hạn chế; chỉ định thầu; chào hàng cạnh tranh; mua sắm trực tiếp; tự thực hiện) vì điều kiện thời gian không cho phép.

Do vậy, để tháo gỡ vướng mắc này, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu khi mua sắm hàng dự trữ quốc gia phục vụ yêu cầu bấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, các gói thầu bốc xếp, bao bì đóng gói, bảo hiểm đối với hàng dự trữ quốc gia khi xuất cấp đáp ứng yêu cầu cấp bách cũng cần thiết được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 của Luật Đấu thầu chưa điều chỉnh đối với các gói thầu này, dẫn đến khó khăn nhất định trong xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đáp ứng tính huống khẩn cấp.

Vì thế, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg theo hướng bổ sung thêm các gói thầu mua hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp khẩn cấp phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và gói thầu thuê bốc xếp, bao bì đóng gói, bảo hiểm hàng dự trữ quốc gia trong trường hợp phải giao hàng ngay đáp ứng yêu cầu cấp bách.

Trước đó, ngày 17/8, Bộ Tài chính nhận được Công văn số 5411/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về rà soát các vướng mắc về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19./.

Theo Thùy Dương/VietnamPlus Link Gốc:           Copy Link
http://www.vietnamplus.vn/bo-tai-chinh-go-vuong-mac-khi-mua-sam-phuc-vu-phong-chong-dich/738153.vnp

Tags: dịch Covid-19  |  mua sắm phục vụ phòng  |  chống dịch Covid-19  |  Bộ Tài Chính  |  Bộ Kế hoạch và Đầu tư  |  Luật Đấu thầu