Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ nhiệm nhân sự mới

Ngày 27/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao quyết định cho ông Nguyễn Xuân Trường.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao Quyết định số 2086/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam kể từ ngày 28/10/2021 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao quyết định cho ông Đặng Ngọc Điệp.

Đồng thời, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao Quyết định số 2089/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2021.

Chúc mừng đồng chí Đặng Ngọc Điệp, tân Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính và đồng chí Nguyễn Xuân Trường, tân Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Thứ trưởng Trần Quý Kiên mong rằng trên cương vị mới các đồng chí tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Chính Phủ Link Gốc:           Copy Link
http://baochinhphu.vn/Nhan-su/Dieu-dong-bo-nhiem-nhan-su-Bo-Tai-nguyen-va-Moi-truong/451119.vgp

Tags: Bộ Tài nguyên và Môi trường  |  quyết định  |  điều động  |  bổ nhiệm  |  nhân sự  |  Bộ trưởng  |  Thứ trưởng  |  Vụ trưởng  |  Tổng cục trưởng  |  Trần Quý Kiên  |  Đặng Ngọc Điệp  |  Nguyễn Xuân Trường