Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khám bệnh miễn phí cho người dân tỉnh Đắk Nông