Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh hỗ trợ đưa người dân Tây Nguyên về quê