Bộ Y tế: Ca tử vong thứ 56 và 57 liên quan đến COVID-19 đều có bệnh nền ung thư