Bộ Y tế: Địa phương cần lập kế hoạch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ em 12-17 tuổi