Bộ Y tế: Khẩn trương xây dựng hướng dẫn sử dụng vaccine Abdala, Hayat-Vax