Bộ Y tế: Tiêm trước vaccine COVID-19 cho trẻ 16-17 tuổi trong tháng 10, không tiêm trộn