Bộ Y tế: Vắc-xin Covid-19 vẫn hiệu quả, kể cả với biến thể Omicron