Bộ Y tế: Việc nới lỏng giãn cách phải thực hiện từng bước, chắc chắn