Bộ Y tế: Xét nghiệm người nhập cảnh, giám sát chặt biến chủng Omicron