Bộ Y tế chính thức lý giải vì sao gia hạn vắc-xin Pfizer thêm 3 tháng