Bộ Y tế đề nghị địa phương công bố ca mắc Covid-19 và tử vong