Bộ Y tế đề nghị lập kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi theo lộ trình