Bộ Y tế quyết định tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi