Bộ Y tế sẽ xử nghiêm những vi phạm tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1