Bộ Y tế thành lập tổ hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau