Bộ Y tế thông tin chi tiết về 3 loại vắc xin Covid-19: Hayat-Vax, Sinopharm và Abdala