Bộ Y tế thông tin về 154 bệnh nhân COVID-19 tử vong