Bộ Y tế yêu cầu báo cáo danh sách đối tượng cấp giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin Covid-19