Bộ Y tế yêu cầu các BV chủ động ứng dụng y dược cổ truyền phòng chống dịch