Bộ Y tế yêu cầu các địa phương trả kết quả xét nghiệm RT-PCR trong 12 giờ