Bố bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong đòi bồi thường 1 tỷ đồng