Bộ đôi 'Supa' của Thái Lan vẫn không thể phá lưới Văn Lâm