Bộ đội Vùng 3 Hải quân làm chủ vũ khí trang bị hiện đại

Quản lý một lượng lớn khí tài hiện đại, những năm qua các đơn vị của Vùng 3 Hải quân, trong đó có Trung đoàn 351 đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn cao. Kết quả của hoạt động này đã góp phần để đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng và sửa chữa hỏng hóc vũ khí, trang bị, thực hiện tốt nhiệm vụ.

Thứ hai, 13/07/2020 22:00

Thời sự