Bộ đội biên phòng Quảng Bình tặng thiết bị phòng dịch cho tỉnh Khăm Muộn (Lào)