Bố nữ sinh giao gà lý giải việc kiến nghị không tử hình sáu bị cáo