Bố nữ sinh giao gà ở Điện Biên: Luôn tin vợ vô tội, nói đã quá mệt mỏi vì kinh tế kiệt quệ, đến miếng ăn cũng phải nhờ họ hàng giúp đỡ