Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021