Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ nhiễm Covid-19, Anh hứng đợt dịch mới