Bộ trưởng GD-ĐT đề nghị Hà Nội tính toán cho học sinh vùng ngoại thành trở lại trường