Bộ trưởng KH-CN Chu Ngọc Anh làm Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội