00:00

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Việt Nam

TIN LIÊN QUAN