00:00

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kêu gọi châu Âu ngăn Trung Quốc

TIN LIÊN QUAN