Bỏ tỷ USD làm ăn dài hạn, đâu dễ rời bỏ vì đứt gãy ngắn hạn