Bồi dưỡng tiếng Lào cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý