Bốn tỉnh miền Trung đã tiêm hơn 120.000 mũi vắc xin phòng Covid-19