Bức ảnh 'Biển người chào đón Messi tại Paris' không đúng sự thật