Bức ảnh hai người tránh nắng 'chẳng giống ai' khiến dân mạng tranh cãi hết hơi