Bùi Tiến Dũng: Tuyển Việt Nam muốn đánh bại Trung Quốc