Bước ngoặt lịch sử khi Bangkok Airways nối lại đường bay đến Campuchia