00:00

CHÍNH THỨC: Người dân Đà Nẵng không được ra khỏi thành phố, tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh, dịch vụ kể cả mang về

TIN LIÊN QUAN