CHÍNH THỨC: Từ 12h ngày 6/8, trừ người làm ở cơ quan nhà nước, KCN, người lao động ở Đà Nẵng muốn ra đường phải có giấy đi đường do Phường, xã cấp