CLB Nhật Bản báo tin dữ về chấn thương của Đặng Văn Lâm