CLB Nhật Bản mua thủ môn khác, Đặng Văn Lâm đứng trước kịch bản 'mất cả chì lẫn chài'