COVID-19: Buôn Ma Thuột dừng các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao