COVID-19: EU cung cấp robot khử trùng cho các bệnh viên châu Âu