COVID-19: Hải Phòng triển khai điều trị F0 triệu chứng nhẹ tại nhà