COVID-19: Indonesia dự báo làn sóng mới sẽ đạt đỉnh điểm vào tháng 7