COVID-19: Malaysia thí điểm thành công việc mở cửa hòn đảo du lịch